Dịch vụ xây dựng Helios

Helios là một tổng thầu thương mại và công ty quản lý xây dựng. Chúng tôi có những con người, quy trình và công nghệ tốt nhất để cung cấp các dự án chất lượng cao.

Nhà máy bia Revolution
Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ
Phòng trưng bày Di sản Radio Flyer
Warby Parker - Công viên Lincoln
Nhà máy bia Half Acre - Nhà máy bia Balmoral
Căn hộ River North Park
Tháp Tổng thống
Nhà máy bia Revolution
Tổng lãnh sự quán Thụy Sĩ
Phòng trưng bày Di sản Radio Flyer
Warby Parker - Công viên Lincoln
Nhà máy bia Half Acre - Nhà máy bia Balmoral
Căn hộ River North Park
Tháp Tổng thống
Trước
Kế tiếp