Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm từ bạn.

Helios Construction Services là một tổng thầu thương mại và công ty quản lý xây dựng có trụ sở tại Chicago, IL. Nhóm gồm những người chơi đầy năng lượng của chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho nhà thầu nhiều kinh nghiệm, kiến thức và dịch vụ với cảm giác như một cửa hàng địa phương gắn bó. Chúng tôi làm việc trong hầu hết các lĩnh vực và đã hoàn thành các dự án bán lẻ, công nghiệp, khách sạn, khu hỗn hợp, tiện nghi, nhiều gia đình, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.