Warby parker

Warby Parker Oakbrook, Chicago

KHÁCH HÀNG

Warby Parker

ĐỊA CHỈ

62 Oakbrook Center, Oak Brook, IL 60523

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Renovation of a vacated tenant space into a retail store

KÍCH THƯỚC DỰ ÁN

1,385 SF

NGÀY HOÀN THÀNH

2016

Warby Parker là nhà bán lẻ kính thuốc, kính râm và kính áp tròng toàn quốc. Một trong những nhà đổi mới của hình thức bán lẻ “nhấp chuột vào gạch”, các địa điểm thực của Warby rất sáng tạo, mang tính trải nghiệm và bắt mắt.

Helios transformed a vacated tenant space into a modern eyeglass retail store for Warby Parker in the Oakbrook Center shopping mall in Oak Brook, IL.  Intricate thin-set brick was installed on the store’s façade with reconfigured window head details while a completely redesigned interior renovation took place.  Specialty features of the store included custom millwork pieces for retail components and glasses displays, integrated LED lighting elements, refinishing of the existing wood floor, installation of custom lit signage, buildout of a staff break room, and stubbing for a future eye exam room.

Các tính năng chính

  Các khái niệm bán lẻ trải nghiệm độc đáo được tùy chỉnh theo vị trí

  Xưởng gia công tùy chỉnh và kết thúc cao cấp

  Hợp tác với các nhà thầu thương mại địa phương